Hoelang duurt beschermingsbewindvoering?

Beschermingsbewindvoering wordt over het algemeen uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat de maatregel niet automatisch stopt.

Als u wilt dat het bewind wordt opgeheven dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De kantonrechter zal dan oordelen of het bewind nog noodzakelijk is. Als de kantonrechter van oordeel is dat het bewind nog voortgezet dient te worden kunt u er voor kiezen om een andere beschermingsbewindvoerder voor te stellen. De kantonrechter zal dan alleen een wijziging van beschermingsbewindvoerder uitspreken

Mocht de kantonrechter van mening zijn dat er niets gewijzigd hoeft te worden zal het bewind blijven zoals het was.

U kunt er van uitgaan dat de kantonrechter het bewind alleen zal opheffen indien de reden van het uitspreken van het bewind er niet meer is.