Volmacht

Indien u van mening bent dat er meer nodig is dan alleen het verrichten van betalingen / het oplossen van schulden kunt u er voor kiezen om al uw (financiële) zaken door ons te laten behartigen. Via een door u gekozen notaris geeft u een volmacht af waarbij u ons ls gemachtigde laat benoemen. U bepaalt zelf voor welke zaken u de machtiging laat gelden. U kunt de machtiging ook altijd weer intrekken. U blijft dus degene die bepaalt!!

 

<---- terug