rekening & verantwoording 2017

In januari 2018 ontvangt u van ons de rekening & verantwoording over het jaar 2017. De rekening & verantwoording dient met u besproken te worden indien u daar toe in staat bent.

Graag maken wij hiervoor een afspraak met u. Hieronder kunt een een keuze maken waar u de rekening & verantwoording wenst te bespreken. Dit kan zijn bij u thuis of bij ons op kantoor. Mocht u geen behoefte hebben om de rekening & verantwoording te bespreken dan kunt u dit ook aangeven. Wij zenden u dan een retourenvelop waarin u de rekening & verantwoording terug kunt sturen.