Voor hulpverleners

Bij ons kantoor hebben wij vaak te maken met cliënten die op een of andere manier door een andere instantie begeleid worden. Dit vinden wij erg prettig!

Wij hechten dan ook zeer veel waarde aan een goede samenwerking met de desbetreffende hulpverlener. Uw (en onze) cliënt verdient de best mogelijke hulp, uw cliënt is dan ook gebaad bij onze samenwerking. Samen kunnen wij namelijk de problemen aanpakken! Indien uw cliënt dit wenst kunnen wij alle communicatie via u laten verlopen en nodigen wij u voor alle gesprekken (en huisbezoeken) uit.

Het doel hiervan is om de cliënt meer rust is zijn of haar bestaan te geven en een samen een goed vangnet op te bouwen. Het voordeel hiervan zal zijn dat de cliënt zich ook op het maatschappelijke vlak verder kan gaan ontwikkelen omdat spanningen en stressfactoren worden weggenomen door er meer inzicht in de financiën is en de schulden daar waar mogelijk opgelost zullen worden.

Graag gaan wij dan ook een samenwerkingsverband met u aan waarbij we afspraken kunnen vastleggen om uw cliënten zo snel als mogelijk de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft en korte lijntjes kunnen behouden tussen uw en onze instantie.