Voor werkgevers

Steeds meer mensen raken in de financiële problemen. Dit treft niet alleen uw werknemers, maar ook u als werkgever. U kunt te maken krijgen met extra ziekte verzuim, een werknemer met veel stress, maar natuurlijk ook extra kosten door het verwerken van loonbeslagen.

Dit is niet nodig!!

Zodra u ons inschakelt zullen wij contact met u opnemen om een intakegesprek met uw werknemer te plannen. Tijdens dit intakegesprek zullen we alle noodzakelijke stappen bespreken die nodig zijn om de problemen op te lossen.

Wij hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring in hulpverlening bij financiële problemen. Doordat wij het prettig vinden om korte lijntjes te hanteren kunnen wij snel in actie komen. Door onze werkwijze kunnen wij vaak al tijdens het intakegesprek een hoop zaken regelen. Uw werknemer heeft te allen tijde inzage in zijn financiële gegevens door het programma dat wij gebruiken.

Dit alles zal er toe leiden dat u minder kosten kwijt bent aan uw werknemer en dat u een beter gemotiveerde en loyalere werknemer aan overhoudt.