Wat doet een beschermingsbewindvoerder?

Onze belangrijkste taak is het beheren van het vermogen (de financiën). Wij stellen een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoeken wij wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de rechthebbende maar dit kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. Wij nemen uit eindelijk de beslissing, maar we leggen altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is.

 

Daarbij zorgen wij voor de volgende zaken:                                  

 • belastingaangifte (box 1);
 • aanvragen van toeslagen;
 • aanvragen van uitkeringen;
 • aanvragen van kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen;
 • afsluiten van verzekeringen;
 • contacten met diverse instanties;
 • doorbetaling van de vaste lasten;
 • behandeling /doorzending van de post;
 • declaratie ziektekosten;
 • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
 • telefonisch contact met cliënten (binnen redelijke grenzen).

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • belastingaangifte box 2 en 3;
 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • ingewikkelde nalatenschappen;
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB);
 • verkoop onroerend goed.