Wat is het verschil tussen WSNP en beschermingsbewindvoering?

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een WSNP-bewindvoerder heeft een andere rol. Hij behartigt vooral de belangen van de schuldeisers.

WSNP-bewind: Voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.       
Beschermingsbewind: Voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen.

WSNP-bewind: Uitgesproken naar aanleiding van een door de gemeente of schuldhulpverlenende instantie afgegeven WSNP-verklaring. 
Beschermingsbewind: Uitgesproken naar aanleiding van een door de aanvrager ingediend verzoekschrift.

WSNP-bewind: Regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten. 
Beschermingsbewind: Regelt alle financiën, dus ook vaste lasten. Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder aanspreekpunt zijn.

WSNP-bewind: Direct geen last meer van schuldeisers.
Beschermingsbewind: Schuldeisers kunnen mogelijk nog invorderingsmaatregelen nemen.

WSNP-bewind: Wordt in principe uitgesproken voor drie jaar. 
Beschermingsbewind: Wordt voor onbepaalde tijd uitgesproken.

WSNP-bewind: Bewindvoerder wordt door de rechtbank aangewezen. 
Beschermingsbewind: Rechthebbende stelt zelf een bewindvoerder voor.

WSNP-bewind: Maandelijkse kosten zijn afhankelijk van soort schuldenaar. De kosten worden voldaan uit de boedel, dus de schuldeiser betaalt.  
Beschermingsbewind: Professionele Bewindvoerders rekenen deze tarieven. In veel gevallen wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten.

WSNP-bewind: Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen.
Beschermingsbewind: Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd).