Wie kan beschermingsbewindvoering aanvragen?

U start de procedure door een aanvraagformulier met bijlagen te sturen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel bedoeld is, u bent vanaf nu de verzoeker.

Bent u zelf niet in staat om de aanvraag in te dienen, dan mogen de volgende personen of instellingen dit in uw plaats doen:

Betrokkene, familie, gezaghebbende:

  • echtgenoot of andere partner;
  • familieleden tot in de 4e graad; Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • degene die het gezag uitoefent. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder.

Professionals:

  • de bewindvoerder als er al een maatregel loopt;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • de voogd, curator of mentor;
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd;
  • de officier van justitie als geen van de hier boven genoemde personen dit verzoek wil of kan indienen. hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

U kunt bewind aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het       verzoek om bewindvoering in behandeling nemen.