Wijzigen van beschermingsbewindvoerder?

Wilt u wijzigen van bewindvoerder en wilt u MB bewindvoering & begeleiding als nieuwe bewindvoerder laten benoemen? Wij worden graag uw nieuwe bewindvoerder. Wij stellen echter wel een aantal voorwaarden:

  • u heeft getracht uw problemen met uw huidige bewindvoerder op te lossen, maar bent er echt samen niet uitgekomen;
  • u heeft geen bezwaar als wij contact opnemen met uw huidige bewindvoerder;
  • er dient al een wijzigingsverzoek bij de rechtbank te zijn ingediend;
  • u heeft zich altijd netjes en correct tegenover uw huidige bewindvoerder gedragen.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan zullen we een intakegesprek plannen. Tijdens dit gesprek zullen we bekijken of overstappen van bewindvoerder echt noodzakelijk is. Indien dit zo is zullen wij een bereidheidsverklaring afgeven welke u bij de rechtbank kunt indienen.

Wij hopen op een succesvolle samenwerking.